Claim Hochschule Weihenstephan-Triesdorf - University of Applied Sciences
Rupp Franziska

B.Sc. Franziska Rupp

Internationaler Masterstudiengang Agrarmanagement
Master Farm Management (MFM)

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Steingruberstraße 1a
91746 Weidenbach

Raum C.110

T +49 9826 654-311
F +49 9826 654-4311

franziska.rupp [at]hswt.de