Claim Hochschule Weihenstephan-Triesdorf - University of Applied Sciences

Průzkum předpokladů pro rozšíření větrné energie v bavorsko-české příhraniční oblasti

Download - Data (CZ)

Vedoucí projektu

Kontaktní projektu

Peter Blum
T +49 8161 71-5113
peter.blum [at]hswt.de

Jutta Böhm
T +49 8161 71-5162
jutta.boehm [at]hswt.de

Johannes Seidel
T +49 8161 71-2264
johannes.seidel [at]hswt.de

Doba trvání projektu

01.01.2012 - 31.12.2013

Partneři projektu

Vláda Oberpfalz
Plze?ský kraj

Financování projektu

Bavorské státní ministerstvo pro životní prost?edí a ochranu spot?ebitel?
Evropský fond pro regionální rozvoj