Bakterielle Blattflecken an Hosta

Publikationsart
Zeitschriftenbeiträge
Titel
Bakterielle Blattflecken an Hosta
Medien
Gartenpraxis
Heft
1
Band
38
Autoren
Gisela Westermeier , Prof. Dr. Wolfgang Gerlach
Seiten
77
Veröffentlichungsdatum
01.01.2012
Zitation
Westermeier, Gisela; Gerlach, Wolfgang (2012): Bakterielle Blattflecken an Hosta. Gartenpraxis 38 (1), S. 77.